servicii de Management

servicii

Management strategic

Tematica: planificarea strategică, stabilirea optimă în timp și durata planificării strategice, avantajele și dezavantajele planificării, grupuri de planificare strategică, elemente-cheie în procesul de planificare, cum să alcătuim grupuri de planificare, facilitarea, obiectivul și sarcinile facilitatorului, construirea planului strategic, formularea mesajului, stabilirea și reglajul obiectivelor și sarcinilor strategice.

servicii

Managementul schimbării

Ca entitate funcțională, organizația trebuie să se adapteze la schimbările din mediul în care funționează. De multe ori procesul este dificil, fiind obstrucționat de sentimente și atitudini potrivnice schimbării. Pot apărea și alte efecte negative: scăderea eficienței, lipsa rezultatelor. Ceea ce e sigur însă, schimbările intervenite au întotdeauna efect asupra indivizilor și grupurilor. Printre elementele de bazăale managementului schimbării sunt informarea, comunicarea și asimilarea potrivită a informațiilor primite. În cadrul trainingului ne ocupăm cu legitățile managementului schimbării (domeniile schimbării, etapele de parcurs, rezistența la schimbare, strategii de gestionare a schimbării), cu acele moduri, stiluri de comunicare și de adaptare care sunt apropiate personalității fiecăruia și cu ajutorul cărora participanții vor fi receptivi la schimbările din cadrul organizației în care lucrează.

servicii

Management de proiecte

Trainingul de managementul proiectelor, prin participarea activă a membrilor și realizarea concretă în cadrul work-shopurilor a unor micro-proiecte creative, asigurăatât baza de cunoștințe necesară, cât și dezvoltarea deprinderilor și capacităților utile în realizarea unui proiect.
Temele abordate sunt:
• pașii proiectului;
• gândirea strategică;
• atingerea unui scop propriu-zis, în limitele prestabilite de timp și în funcție de resursele financiare disponibile.

servicii

Time Management I.

Trainingul dezvoltă aptitudinea de a utiliza eficient timpul disponibil, de a construi un orar rațional și inteligent. Participanții vor ști să ierarhizeze sarcinile în ordinea importanței lor, să stabilească un ritm de lucru optim, să elaboreze planuri de activități personale și colective. Se vor descoperi punctele vulnerabile, dar și cele “forte” privind modul de valorificare a timpului personal, ajungând la alegerea celui mai potrivit stil individual.

servicii

Time Management II.

Sunt vizați candidații care cunosc deja elementele de bază, însă totuși simt nevoia unui “reglaj” mai fin, mai în detaliu. Subliniem importanța cunoașterii și conștientizării elementelor din cauza cărora “ni se scurge” ziua - nu de puține ori cauzele trebuie căutate în noi înșine. Temele abordate sunt: metodologia managementului timpului, confruntarea experiențelor personale cu teoriile, analiza stilului propriu de muncăși a sentimentelor legate de acesta, relația muncii cu viața privată, formarea unor exigențe în ceea ce privește planificarea muncii, ierarhizarea sarcinilor, importanța controlului personal, tactica amânării, stabilirea obiectivelor imposibil de atins, descompunerea sarcinilor mai complexe în elemente mai simple, a obiectivelor pe termen lung în obiective săptămânale și zilnice, planificarea săptămânalăși de zi, miracolul de a spune nu, factorul hazardului și al întâmplării.